sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Anh Huynh
Quản Lý
0947 40 41 39 - 0909 39 55 65

KỆ CÁC LOẠI

Kệ trưng bày khung sắt : TP - 0001K
Kệ trưng bày khung sắt : TP - 0001K
Kệ trưng bày khung sắt : TP - 0002K
Kệ trưng bày khung sắt : TP - 0002K
Kệ trưng bày khung sắt bọc gỗ : TP - 0003K
Kệ trưng bày khung sắt bọc gỗ : TP - 0003K
Kệ trang trí : TP- 0004K
Kệ trang trí : TP- 0004K

BÀN GHẾ

Bàn làm việc đa năng : TP - 0001B
Bàn làm việc đa năng : TP - 0001B
Bàn ăn 4 ghế : TP - 0003B
Bàn ăn 4 ghế : TP - 0003B
Bàn ăn 4 ghế : TP - 0005B
Bàn ăn 4 ghế : TP - 0005B
Bộ bàn ăn 8 ghế : TP- 0007B
Bộ bàn ăn 8 ghế : TP- 0007B
Bàn ăn 4 ghế : TP - 0006B
Bàn ăn 4 ghế : TP - 0006B
Bàn làm việc : TP - 0002B
Bàn làm việc : TP - 0002B
Bàn ghế văn phòng
Bàn ghế văn phòng
Ghế
Ghế

CỬA CỔNG

Cửa cổng : TP- 0002C
Cửa cổng : TP- 0002C
Cửa cổng : TP- 0001C
Cửa cổng : TP- 0001C
Cửa cổng : TP-0003C
Cửa cổng : TP-0003C
Cửa khắc cnc : TP - 0001CNC
Cửa khắc cnc : TP - 0001CNC

LAN CAN CẦU THANG

Cầu thang : TP - 0004T
Cầu thang : TP - 0004T
Cầu thang : TP - 0003T
Cầu thang : TP - 0003T
Cầu thang : TP - 0002T
Cầu thang : TP - 0002T
Cầu thang : TP - 0001T
Cầu thang : TP - 0001T